Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Podziękowania dla pracowników służb społecznych

W dniu 25 listopada br. podczas XIV sesji Rady Powiatu Świdnickiego, pracownicy służb społecznych z terenu naszego powiatu otrzymali z rąk przedstawicieli władz wyróżnienia. 

Zabawa integracyjna

W dniu 24 listopada 2015 r. w Restauracji „Stragona”, odbyła się impreza integracyjna, w której uczestniczyli WTZ Wałbrzych, WTZ Świdnica, wolontariusze z Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu, a także wolontariusze z Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu. 

Obchody Dnia Pracownika Socjalnego

W dniu 23 listopada 2015 roku, w Sudeckiej Izbie Przemysłowo - Handlowej w Świdnicy odbyła się uroczystość z okazji obchodzonego w całej Polsce, w dniu 21 listopada Dnia Pracownika Socjalnego. Jest to święto wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych.

Stres i wypalenie zawodowe – jak skutecznie radzić sobie z kryzysem pomagania?

W dniach 21-22.11.2015 r. pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy wzięli udział w szkoleniu nt. „Przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu”.
Wypalenie zawodowe to jedna z wielu możliwych reakcji na stres związany z pracą w zawodach wspierających. Do osób najbardziej narażonych na stopniowe wypalanie się z racji wykonywanego zawodu należą pracownicy służb społecznych.

Szkolenie obejmowało 10 godzin zajęć, podczas których pracownicy mogli zdobyć wiedzę teoretyczną oraz poznać techniki radzenia sobie ze stresem, a tym samym przeciwdziałać wypaleniu za pomocą ćwiczeń relaksacyjnych.

Wycieczka do Starej Kopalni

W dniu 20 listopada 2015 roku grupa 46 dzieci z rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie naszego Powiatu udała się wraz z opiekunami na wycieczkę do Kopalni Kreatywności w Wałbrzychu. Zorganizowanie tej atrakcji było możliwe dzięki uprzejmości Starej Kopalni w Wałbrzychu i Fundacji KGHIM Polska Miedź.  

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl