Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Powiadomienie o wyborze oferty

Wybór oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych treningów kompetencji i umiejętności społecznych dla 13 uczestników projektu konkursowego "Droga do aktywności 2" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Pełna treść powiadomienia o wyborze oferty (plik PDF, 320 KB)

Rozeznanie rynku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo w wymiarze 10 dni dla uczestników projektu „Droga do aktywności 2”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,

Pełna treść rozeznania (plik PDF, 1.3 MB)

Nabór na stanowisko

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

referent

  • Liczba etatów: 1
  • Wymiar etatu: pełny
  • Miejsce wykonywania pracy: Zespół ds. Świadczeń
  • Planowany początek zatrudnienia: luty 2018 r.

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 185 KB)

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadania publicznego na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Pełna treść informacji (plik PDF, 81 KB)

Weekend pod Parą - Pierwszy Walc Ruthermeyera- 13-14 styczeń 2018

W weekend 13 i 14 stycznia zapraszamy do Muzeum Kolejnictwa na Śląsku na spotkanie z jedynym sprawnym drogowym walcem parowym w Polsce – Ruthermeyerem 704 z 1930 r. Przejazdy walca po terenie Muzeum i jego bliższym i dalszym otoczeniu odbywać będą się przez cały dzień urzędowania Muzeum. Walc z Ruthermeyerem to naprawdę fantastyczna okazja do zobaczenia i zrozumienia zasady działania silnika parowego bo pradawni Holendrzy tak go zaprojektowali, że niemalże wszystkie jego elementy są widoczne jak na dłoni.

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl