Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Konkurs Lady D. im. Krystyny Bochenek

Zachęcamy do udziału w konkursie Lady D. im. Krystyny Bochenek, którego celem jest uhonorowanie niepełnosprawnych kobiet działających w różnych obszarach życia społecznego oraz promowanie ich postaw. Konkurs organizowany jest od roku 2002 r. przez  Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Parlamentarną Grupę Kobiet. Skrót „Lady D.” pochodzi od angielskiego wyrażenia Lady Disabled – Dama Niepełnosprawna. Wyróżnienie Lady D. – kojarzone jest również ze zmarłą tragicznie księżną Walii Dianą, znaną z działalności charytatywnej, także na rzecz osób z niepełnosprawnością. 

Uwaga studenci – 1 września 2016 r. rozpoczynamy nabór wniosków do programu "Aktywny samorząd"

Informujemy, że z dniem 1 września br. rozpocznie się nabór wniosków w Module II pilotażowego programu "Aktywny samorząd". Wsparcie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obejmuje pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

„Prośby indywidualne” - inicjatywa Fundacji Ernst & Young

Funkcjonowanie rodziny zastępczej czy rodzinnego domu dziecka wiąże się z wielością kosztów związanych z rozwojem i wsparciem dzieci w nich umieszczanych. Prośby Indywidualne służą dofinansowaniu terapii, rehabilitacji, zajęć wspomagających rozwój dzieci i młodzieży umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. Prośby Indywidualne rozpatrywane są co kwartał. Dzięki nim zarówno organizacje pozarządowe, jak i rodziny zastępcze czy rodzinne domy dziecka, a także ich wychowankowie mogą ubiegać się o pomoc finansową.

Informacja

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz.U. z 2015 r., poz.719), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, informuje, że prowadzi JAWNY REJESTR ZBIORÓW w wersji papierowej, który udostępnia do przeglądania w siedzibie jednostki: 58-100 Świdnica, ul. Wałbrzyska 15, II piętro, pokój 36 (sekretariat).

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu "Aktywny samorząd"

Przypominamy – 30 sierpnia 2016 r. kończy się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I pilotażowego programu "Aktywny samorząd"

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl