Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do strony

Aktualności

„Jak skutecznie wspierać wychowanków placówek?”

W dniu 15 września 2014r. w Świdnicy, w auli Zespołu Szkół Specjalnych, przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3, odbyło się seminarium pt. „Jak skutecznie wspierać wychowanków placówek?”


Przedmiotem seminarium było prezentacja modelu intregracji społecznej i zawodowej wychowanków opuszczających placówki np. Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii, Zakłady Poprawcze, Domy Dziecka.

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem - pamiętaj !

MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC!

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Bezpłatne szkolenie z zakresu diagnozy, profilaktyki i terapii uzależnień

Fundacja Pozytywka zaprasza na bezpłatne szkolenie z zakresu diagnozy, profilaktyki i terapii uzależnień PROJEKT WIP Wiedza – Interwencja – Profilaktyka. Szkolenie skierowane jest do osób pracujących z młodzieżą zagrożoną uzależnieniem lub/oraz z uzależnionymi osobami dorosłymi.

Konkurs - "Jak EFS zmienił moje życie - II edycja"

Zapraszymy wszystkich uczestników projektu "Droga do aktywności" oraz członków ich rodzin do wzięcia udziału w konkursie na krótką opowieść pt. "Jak EFS zmienił moje życie - II edycja". Organizatorem konkursu jest Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Dla zwycięzców przewiduwane są nagrody pieniężne:

I miejsce - 700 zł,

II miejsce - 500 zł

III miejsce - 300 zł

Wyróżnienia: 5 x 100 zł

Szczegółowe informacje o konkursie wraz z regulaminem konkursu znajdują się na stronie internetowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy (http://www.pokl.dwup.pl/aktualnoci.html).

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Rozpoczynamy realizcję kursów dla uczestników projektu "Droga do Aktywności"

W dniu 27 sierpnia ropoczął się pierwszy kurs realizowany w ramach projektu "Droga do Aktywności" współfinansowanego ze srodków Unii Europejksiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - kurs operatora koparkoładowarki wszystkie typy klasa III. Uczestniczyć w nim będzie dwóch uczestników projektu. Kursy stanowią w projekcie Instrument Aktywizacji Edukacyjnej. Ich celem jest nabycie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, umożliwiających aktywizację zawodową. W załączeniu harmonogram

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl