Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o stypendia  Stowarzyszenia SPES. Rozpoczął się nabór wniosków, który potrwa do 20 marca br.

Podaruj swój 1% podatku dla Mikołaja

Mikołaj Prorok urodził się bez lewej dłoni. Pomóżmy w sfinansowaniu protezy, która pozwoli mu na prowadzenie normalnego, aktywnego życia.

Zapraszamy do podzielenia się i dokonywania wpłat na rachunek:
29 1090 1056 0000 0001 1535 6385

FUNDACJA Banku zachodniego WBK SA
ul. Grzybowska 5A
00 – 132 Warszawa
 
W tytule przelewu prosimy o wpisywanie „Mikołaj Prorok”.
KRS 0000120807

Informacja o wyniku naboru

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko specjalisty pracy z rodziną została wybrana Pani Katarzyna Pyka zamieszkała w Świdnicy.

Pełna treść informacji ( plik PDF, 43 KB )

Punkt konsultacyjny dla rodziców/opiekunów dzieci z zaburzeniami i chorobami psychicznymi

Rozpoczyna się rekrutacja chętnych rodziców/opiekunów do skorzystania z usług punktu konsultacyjnego w ramach udziału w zadaniu publicznym na rzecz ochrony i promocji zdrowia pt. "Uruchomienie i działanie punktu konsultacyjnego dla rodziców/opiekunów dzieci z zaburzeniami i chorobami psychicznymi".

Działania mają na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia.
 
Ilość godzin konsultacji i ilość miejsc jest ograniczona.
KONTAKT:
tel. 505 222 001 – w godz. 8:00-9:00 oraz 20:00-21:00

Być rodziną zastępczą

Nikt nie powinien mieć wątpliwości, że dzieci powinny wychowywać się w naturalnym dla siebie środowisku, jakim jest rodzina. Tak, aby zawsze były otoczone serdeczną opieką i miłością. Tak, aby mogły bezpiecznie i prawidłowo się rozwijać.

Niestety, nie każde z nich ma taką szansę. Dlatego niezwykle ważne i potrzebne jest upowszechnianie i wspieranie form rodzinnej pieczy zastępczej. 

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl