Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do strony

Aktualności

Grupa Teatralna z DPS Jaskulin na XVII Przeglądzie Teatrów Amatorskich w Kamiennej Górze

10. października br. grupa teatralna z Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie uczestniczyła XVII Przeglądzie Teatrów Amatorskich w Kamiennej Górze zorganizowanym przez Dom Pomocy Społecznej w Szarocinie. Na scenie kamiennogórskiego Centrum Kultury wystąpiło 14 grup teatralnych z Polski i z Niemiec.

Konkurs

Zbliża się Boże Narodzenie i z tej okazji, w imieniu organizatorów, zapraszamy najmłodszych do konkursu na projekt kartki świątecznej EY.

Gniew zamieniamy w śmiech

W dniach 10 - 11 października br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świebodzicach zrealizowało projekt socjalny „Wyrzuć gniew, wprowadź śmiech”. Działania skierowane były do grupy dzieci, pochodzących z rodzin dotkniętych problemem przemocy. 

Warsztaty dla nastolatków i ich rodziców

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem ADESSE realizuje projekt „Wspólna taktyka to skuteczna profilaktyka,” współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Głównym zamierzeniem projektu jest zwiększenie dostępu do działań profilaktycznych adresowanych do rodziców i ich nastoletnich dzieci.

Pomoc rodzinom zastępczym w ramach wolontariatu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi szkolenia dla młodzieży dotyczące ogólnych aspektów związanych z wolontariatem oraz działalności pieczy zastępczej. Ostatnie z nich odbyło się w Zespole Szkół w Marcinowicach.

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl