Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu „Dobre wychowanie”

W dniu 30 czerwca br. komisja konkursowa dokonała oceny prac złożonych w konkursie „Dobre wychowanie”. Konkurs jest elementem działań projektowych realizowanych w ramach konkursu grantowego ,,Bank Dziecięcych Uśmiechów” ze środków pochodzących z Fundacji Banku Zachodniego. 

Jeszcze raz dziękujemy

Święto Rodziny już za nami. Podczas festynu uświetniliśmy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Moc wrażeń i atrakcji, z których chętnie korzystali uczestnicy zabawy była wspólnym dziełem zaangażowanych w organizację tego Święta instytucji i osób.

Otrzymaliśmy dotację!

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, edycja 2016.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zostało zakwalifikowane do dofinansowania i otrzymało dotację na realizację działań w tym obszarze.

„Czym skorupka za młodu nasiąknie” – warsztat podsumowujący

W piątek 17 czerwca 2016 r. dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej wzięły udział w warsztacie integracyjnym połączonym z warsztatem robienia pizzy zorganizowanym w ramach projektu „Czym skorupka za młodu nasiąknie…” współfinansowanego ze środków pochodzących z Fundacji Banku Zachodniego WBK w ramach konkursu grantowego „Bank Dziecięcych Uśmiechów”

 

Dobry wolontariat

17 czerwca 2016 r. był naprawdę emocjonującym dniem w Zespole Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy. Uwierzcie... pod każdym względem:) Tego dnia mieliśmy specjalnego gościa - eksperta Pana Radosława Bednarskiego z Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
Ubiegaliśmy się o certyfikat Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom.

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl