Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Powiadomienie o wyborze oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zawiadamia, o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „przeprowadzenie cyklu zajęć superwizji dla pracowników Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy oraz dla zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka z terenu powiatu świdnickiego ”

Pełna treść powiadomienia (plik PDF, 141 KB)

Oddziaływania korekcyjno - edukacyjne

Rozpoczął się nabór do udziału w programie korekcyjno – edukacyjnym. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do Ośrodka Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, przy ul. Żeromskiego 16/8, w godzinach od 8.00 do 15.00.
Rozpoczęcie szkolenia planuje się na miesiąc kwiecień br.

Ważna informacja

Informujemy, że w dniu 30 marca 2018 roku (piątek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy z siedzibą przy ul. Wałbrzyskiej 15 oraz przy ul. Żeromskiego 16/8 będzie nieczynne.

Tego dnia pracownicy Centrum odbierać będą dzień wolny za dzień 6 stycznia – Święto Trzech Króli, które w tym roku przypadło w sobotę (Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy).

Szczepienia przeciwko pneumokokom

Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej

W dniu 9 marca 2018 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świdnicy, odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych zawodowych, funkcjonujących na terenie powiatu świdnickiego.

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl