Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do strony

Aktualności

Konkurs: "Jak EFS zmienił moje życie?"-III edycja

Zapraszymy wszystkich uczestników projektu "Droga do aktywności" oraz członków ich rodzin do wzięcia udziału w konkursie na krótką opowieść pt. "Jak EFS zmienił moje życie - II edycja". Organizatorem konkursu jest Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Dla zwycięzców przewiduwane są nagrody pieniężne:

I, II i III miejsce - po 750 zł,

Wyróżnienia: 3 x 350 zł

Szczegółowe informacje o konkursie wraz z regulaminem konkursu znajdują się na stronie internetowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy (http://www.pokl.dwup.pl/aktualnoci.html)

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Protokół z przeprowadzonego postępowania.

Protokół z przeprowadzonego postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2013 r.  poz.907 z późn. zm.) w przedmiocie zamówienia obejmującym przeprowadzenie cyklu zajęc superwizji.

Pełna treść zapytania : [ kliknij ]

Uwaga studenci - 30 marca 2015 r. kończy się nabór wniosków do programu „Aktywny samorząd”

Przypominamy, że zbliża się koniec naboru wniosków w module II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Termin składania wniosków w semestrze letnim upływa w dniu 30 marca br.

Wsparcie, które można uzyskać w tym obszarze obejmuje pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
Miejsce składania wniosków:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 15, I piętro, pok. 23
Szczegółowe informacje: tel. 74 851 50 21,74 851 50 29.

Informacja

INFORMACJA
o wynikach konsultacji projektu

„Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Świdnickim na lata 2015-2017".

czytaj więcej.

Powiadomienie o wyborze oferty - kursy

Powiadomienie o wyborze oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu "Droga do Aktywności", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pełna treść powiadomienia : [ kliknij ]

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl