Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do strony

Aktualności

Życzenia

 Życzenia

Wizyta przedstawicieli Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa

Umożliwienie dzieciom umieszczonym w rodzinach zastępczych akceptowania siebie i otoczenia w dorosłym życiu, tak aby mogły utworzyć swoją własną rodzinę, to cel strategiczny Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa. Przedstawiciele Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia spotkali się w dniu wczorajszym z zawodowymi rodzinami zastępczymi oraz osobami prowadzącymi rodzinne domy dziecka z terenu naszego powiatu.

Kolejna edycja programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc

Rusza kolejna edycja programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc, współfinansowanego przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.
Program będzie realizowany w formie zajęć grupowych.

Wolontariat nadal w modzie

Osoby chętne i gotowe do niesienia pomocy rodzinom zastępczym w ramach wolontariatu, mogły wziąć udział w szkoleniu zorganizowanym specjalnie dla nich.

Program stypendialny "Sprawny uczeń"

Rusza kontynuacja Dolnośląskiego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny uczeń”, w ramach którego można otrzymać jednorazowe stypendium Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Stypendia na rok szkolny 2014/2015 zostaną przyznane uczniom niepełnosprawnym ze szkół podstawowych (klasy 1-6), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół policealnych) zamieszkującym na obszarze województwa dolnośląskiego pochodzącym z rodzin, w których miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekaracza kwoty 456 zł.

Wnioski należy składać na adres siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w terminie od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 30 czerwca 2014 r.
Wysokość jednorazowego stypendium na rok 2014/2015 wynosi 1.000 zł na ucznia z niepełnosprawnością

Szczegółowe warunki przyznawania ww. stypendiów oraz tryb postępowania dostępne na stronie: www.niepelnosprawni.dolnyslask.pl

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl