Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Działania Centrum na Sesji Rady Powiatu

Podczas obrad wczorajszej XXI sesji Rady Powiatu Świdnickiego przedstawione zostało Sprawozdanie z Działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, Ocena Zasobów Pomocy Społecznej oraz Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2015 rok.

Zmiany w świadczeniach dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Sejm przyjął senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. 
Obowiązujące przepisy mówią o tym, że w jednej rodzinie może być przyznane tylko jedno świadczenie opiekuńcze dla opiekuna osoby niepełnosprawnej. 

Konkurs "Dobre wychowanie"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ogłasza konkurs dla dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej. Tematem konkursu jest „Dobre wychowanie”.
Ideą konkursu jest pełne i świadome uczestnictwo dzieci w życiu społecznym.

Zapraszamy serdecznie rodziny zastępcze!

 

„Mamo, tato – zrób mi prezent na Dzień Dziecka”

Mediatorzy Sudeckiego Centrum Mediacji w dniach od 10 maja do 15 czerwca 2016 r. prowadzą akcję „Mamo, tato – zrób mi prezent na Dzień Dziecka”. Działania skierowane są do skonfliktowanych rodziców nie radzących sobie z wypracowaniem sposobu kontaktowania się ze swoimi dziećmi.

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl