Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Informacja z sesji otwarcia ofert

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Udzielanie indywidualnych korepetycji z matematyki dla uczestników projektu "Akademia rozwoju", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020" do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 18.02.2019r. do godz. 09:00 wpłynęły oferty następujących wykonawców:

Treść pełnej informacji z sesji otwarcia ofert (plik PDF, 3.7 MB)

Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na "Przeprowadzenie  cyklu zajęć superwizji dla pracowników Powiatowego Centrum w Świdnicy"

Zapytanie ofertowe

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

Postępowanie przetargowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do składania ofert na postępowanie prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych: udzielanie indywidualnych korepetycji z matematyki dla uczestników projektu ,,Akademia rozwoju" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Załączniki:

Indywidualna i/lub rodzinna terapia psychologiczna osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej realizowana w ramach projektu ,,Akademia rozwoju”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że od lutego 2019 roku rozpoczyna się kolejna forma wsparcia realizowana w ramach projektu „Akademia rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – indywidualna i/lub rodzinna terapia psychologiczna osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.


W projekcie zaplanowano 680 h terapii. Uczestnikami terapii będą osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczone w pieczy zastępczej z terenu powiatu świdnickiego.


Osoba prowadząca: Pani Alicja Gacek


Miejsce realizacji terapii: 58-100 Świdnica, ul. Gdyńska 25/30, (II piętro/pok. 27)


Terminy i godziny terapii: ustalane są indywidualnie z uczestnikami projektu i zamieszczone w szczegółowym harmonogramie udzielania wsparcia i działań w projekcie – HARMONOGRAMY

Informacja o wyniku naboru

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż w  wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko specjalista pracy z rodziną została wybrana Pani Agnieszka Samek zamieszkała w Świdnicy.

Pełna treść informacji (plik PDF, 41KB)

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl