Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Nabór na stanowisko

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

specjalista pracy z rodziną

 Szczegółowa treść ogłoszenia (PDF, 194 KB)

Projekt "Akademia rozwoju" zwycięzcą w konkursie:)

Konkurs na projekty na rzecz usług wsparcia rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz pieczy zastępczej rozstrzygnięty. W środę, 15 listopada w DWUP we Wrocławiu beneficjenci symbolicznie podpisali umowy, dotyczące finansowania tych przedsięwzięć. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy wesprze 16 projektów.

Jeden z nich - „Akademia rozwoju” będzie realizowany w powiecie świdnickim przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Ogłoszenie o naborze
kandydatów na członków Komisji Konkursowej

opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

realizowanych w ramach projektu konkursowego ,,Droga do aktywności 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 realizowanego na postawie umowy nr RPDS.09.01.04-02-0020/16-00.

Treść ogłoszenia (plik PDF, 565 KB)
Formularz zgłoszenia kandydatów

Warsztaty umiejętności wychowawczych

Rozpoczęliśmy realizację oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych. 9 listopada odbyło się pierwsze z zaplanowanych w tym zakresie spotkań grupowych. Warsztaty skierowane są do rodziców pragnących doskonalić umiejętności wychowawcze wobec swoich dzieci.

Zaproszenie do projektu organizowanego przez Szkołę Główną Handlową

CEMS Club Warszawa, organizacja non-profit działająca przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, pragnie zaprosić uczniów III klasy gimnazjum oraz I klasy szkoły ponadgimnazjalnej z całej Polski do udziału w trzynastej edycji projektu CEMS Chance.

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl