Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Informacja z sesji otwarcia ofert

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż w postępowaniu na zadanie: Świadczenie usług specjalistycznej pomocy: terapia EEG Biofeedback dla uczestników projektu "Akademia rozwoju" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020" do upływy terminu wpłynęły następujące oferty:

Pełna treść informacji zawierająca wykaz złożonych ofert (plik PDF, 164KB)

Dodatkowe środki finansowe PFRON w 2019 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje o otrzymaniu dodatkowych środków finansowych PFRON przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej.

Otrzymane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych tj. pieluchomajtek, cewników, kul łokciowych, materacy i poduszek przeciwodleżynowych, wózków inwalidzkich, ortez, obuwia ortopedycznego, pionizatorów, aparatów słuchowych itp.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy osoby niepełnosprawne do składania wniosków o dofinansowania ze środków PFRON, do tutejszego Centrum.

Wymagane dokumenty:

  1. Pisemny wniosek o przyznanie dofinansowania (druk wniosku dostępny w siedzibie PCPR lub na stronie internetowej www.pcpr.swidnica.pl (zakładka druki wniosków, wniosek – środki pomocnicze),
  2. kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność,
  3. faktura określająca kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego albo oferta określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz termin realizacji zlecenia,
  4. potwierdzona za zgodność z oryginałem przez sprzedawcę, kopia zrealizowanego zlecenia NFZ albo kopia zlecenia w przypadku oferty cenowej.

Więcej informacji na temat form pomocy finansowanych ze środków Funduszu można uzyskać pod numerami telefonów: 74 851-50-21, 74 851-50-31, 74 851-50-29

„Projekt PFRON – kompleksowa rehabilitacja”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił rekrutację do projektu Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

Projekt jest skierowany do osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu i wymagają przekwalifikowania, a także dla osób, które nigdy nie pracowały, a chcą zdobyć zawód i podjąć pracę dostosowaną do ich możliwości zdrowotnych. Trzymodułowa rehabilitacja kompleksowa (moduł zawodowy, moduł medyczny, moduł psychospołeczny) odbywałaby się w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej w Ustroniu. Możliwy jest do wyboru pobyt stacjonarny lub dla osób mieszkających w pobliżu, codzienne dojazdy na zajęcia w Ośrodku. Długość pobytu w Ośrodku jest uzależniona od czasu trwania kursu zawodowego jaki uczestnik wybierze wraz z doradcą zawodowy (ok. 3-9 miesięcy). Projekt dla uczestników jest bezpłatny.

Poszukiwane są osoby, które po rehabilitacji i przekwalifikowaniu zawodowym będą mogły podjąć zatrudnienie.

Więcej informacji na stronie PFRON:
https://www.pfron.org.pl/pfron/szczegoly/news/powrot-do-zdrowia-powrot-do-pracy/

Strona www: rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl

Rekrutacja odbywa się poprzez PFRON. Chcąć uzyskać więcej informacji należy zadzwonić na numer 22 50 55 600 lub napisać ork@pfron.org.pl lub awejman@pfron.org.pl.

Ulotka strona 1 (plik JPG, 2MB)
Ulotka strona 2 (plik JPG, 2MB)

< czytaj więcej >

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: świadczenie usług specjalistycznej pomocy: terapia EEG Biofeedback dla uczestników projektu „Akademia rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020.

Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu (plik PDF, 400KB)

Przypomnienie

1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje wszystkie osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej działające na rzecz osób niepełnosprawnych, iż 30 listopada 2019 roku upływa termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki. Wnioski można pobrać w siedzibie tutejszego Centrum – pokój nr 23 (I piętro) lub na stronie internetowej www.pcpr.swidnica.pl w zakładce druki wniosków.

2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje wszystkie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej działające na rzecz osób niepełnosprawnych, iż 30 listopada 2019 roku upływa termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny. Wnioski można pobrać w siedzibie tutejszego Centrum – pokój nr 23 (I piętro) lub na stronie internetowej www.pcpr.swidnica.pl w zakładce druki wniosków.

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl