Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Nabór wniosków

Informujemy, iż w dniu 18 marca br. rozpoczynamy nabór wniosków w ramach Modułu I pilotażowego programu "Aktywny Samorząd", którego celem głównym jest zmniejszenie lub wyeliminowanie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Moduł I: w trybie ciągłym od 18 marca do 31 sierpnia 2019 r.

Muduł II:

od 11 marca do 31 marca 2019 r. (dla wniosków dot. roku akademickiego 2018/2019)

od 02 września do 10 października 2019 r. (dla wniosków dot. roku akademickiego 2019/2020)

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do tutejszego Centrum, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową – datę stempla pocztowego.

Miejsce składania wniosków
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 15, I piętro pok. 23

Szczegółowe informacje: tel. 74 851 50 21
www.pcpr.swidnica.pl, Projekty i programy
www.pfron.org.pl

Wzory wniosków do pobrania: zakładka "druki wniosków"

Integracja 1/2019 (153)

W nowym numerze magazynu "Integracja"

 • Nowa prezes w PFRON Marlena Maląg - wywiad
 • PFRON przekazuje 100 mln zł na wsparcie osób niepełnosprawnych
 • ulga dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą
 • „Bieda, dzieci i nienormalni”- stereotypy na temat osób niepełnosprawnych
 • „Gdy dziecko nie chce już żyć” - samobójcza śmierć dziecka
 • odszkodowania za urazy zimą, czy się ubiegać jeśli nie jest się ubezpieczonym?
 • Jak zostać europosłem.
 • Stwardnienie zanikowe boczne- reportaż
 • Prawo pacjenta do profesjonalnej opieki medycznej

Indywidualne korepetycje z matematyki na terenie powiatu świdnickiego dla uczestników projektu „Akademia rozwoju”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że od marca 2019 roku rozpoczęła się kolejna forma wsparcia dla uczestników projektu „Akademia rozwoju” – indywidualne korepetycje z matematyki dla dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Miasta Świdnica, Gminy Świdnica, Gminy Marcinowice, Miasta i Gminy Żarów, Miasta i Gminy Jaworzyna Śląska, Miasta i Gminy Strzegom oraz Miasta Świebodzice.

Osoba prowadząca: Bartłomiej Żuchowski

Terminy, godziny i miejsce realizacji wsparcia: zamieszczone w szczegółowym harmonogramie udzielenia wsparcia i działań w projekcie – HARMONOGRAMY

Dni otwarte w Ośrodku dla niewidomych we Wrocławiu

Więcej szczegółów o nadchodzącym wydarzeniu znajduje się : tutaj :

 

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Powiat Świdnicki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy oraz Fundacja Eudajmonia zapraszają do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym projektu Powiatowe Centrum Usług Społecznych II współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, które odbędzie się 12.03.2019 o godz. 10.00 w budynku Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Długa 33, 58-100 Świdnica, sala konferencyjna.

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu samodzielności i niezależności minimum 57 osób z niepełnosprawnością zamieszkujących teren powiatu świdnickiego, a także poprawa warunków funkcjonowania 10 rodzin osób z niepełnosprawnością objętych wsparciem w okresie 01.02.2019 - 31.01.2022.

Na spotkaniu będzie można uzyskać informację na temat:

 • wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin dostępnego w ramach projektu
 • warunków udziału w projekcie
 • oraz wypełnić dokumenty zgłoszeniowe do projektu.

 

Serdecznie zapraszamy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy

wraz z Fundacją Eudajmonia

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl