Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Powiadomienie o wyborze oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że w wyniku zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na pełnienie funkcji koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej dla 75 rodzin zastępczych/ rodzinnych domów dziecka funkcjonujących na terenie powiatu świdnickiego w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2018 r. zostały wyłonione oferty wyszczególnione w załączonym dokumencie.

Pełna treść powiadomienia o wyborze oferty (plik PDF, 40 KB)

Nabór na stanowisko

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

specjalista pracy z rodziną

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 208 KB)

Informacja o wyniku naboru

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż konkurs na stanowisko specjalisty pracy z rodziną nie został rozstrzygnięty w związku ze złożoną rezygnacją kandydatów z ubiegania się o stanowisko

Pełna treść informacji (plik PDF, 297KB)

Terminy spotkań grupowych dla uczestników projektu "Droga do aktywności 2" na 2018 rok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy podaje kolejne terminy spotkań grupowych dla uczestników projektu „Droga do aktywności 2”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Zapytanie ofertowe - kursy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu „Droga do aktywności 2”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Pełna treść zapytania ofertowego (plik PDF, 8.9 MB)

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl