Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Ważny komunikat

Zgodnie z zarządzeniem Nr 35/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy z dnia 30 października 2018 r. w dniu 24 grudnia 2018 r. (Wigilia Bożego Narodzenia) Centrum będzie nieczynne.
Odpracowanie tego dnia nastąpi w sobotę, 8 grudnia 2018 r.

Informacja o wyniku naboru

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko referent została wybrana Pani Alina Malicka.

Pełna treść informacji (plik PDF, 37 KB)

Zaproszenie do składania ofert

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do składania ofert na postępowanie: udzielanie indywidualnych korepetycji dla uczestników projektu ,,Akademia rozwoju" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 prowadzonego w trybie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi na podstawie art. 138o ustawy prawo zamówień publicznych.

Pliki do pobrania:

UWAGA! Upływa termin składania wniosków ze środków PFRON

  1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje wszystkie osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej działające na rzecz osób niepełnosprawnych, iż 30 listopada 2018 roku upływa termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki. Wnioski można pobrać w siedzibie tutejszego Centrum – pokój nr 23 (I piętro) lub na stronie internetowej www.pcpr.swidnica.pl w zakładce druki wniosków.
     
  2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje wszystkie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej działające na rzecz osób niepełnosprawnych, iż 30 listopada 2018 roku upływa termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny. Wnioski można pobrać w siedzibie tutejszego Centrum – pokój nr 23 (I piętro) lub na stronie internetowej www.pcpr.swidnica.pl w zakładce druki wniosków.

Podziękowania dla rodzin zastępczych

W dniu 22 listopada z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w Starostwie Powiatowym w Świdnicy odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyły zawodowe rodziny zastępcze, Starosta Świdnicki Pan Piotr Fedorowicz, Wicestarosta Świdnicki Pan Zygmunt Worsa, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Beata Galewska i Kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej Pani Katarzyna Dudkiewicz.

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl