Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Unieważnione postępowanie.

Zamawiający tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, zawiadamia, iż  unieważnione zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wyłonienia Wykonawców na część I, II, III i IV zamówienia pt.: Udzielanie indywidualnych korepetycji dla uczestników projektu „Akademia rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Treść uniewaznienia (plik PDF, 284KB)

Indywidualne korepetycje z języka angielskiego na terenie Miasta i Gminy Strzegom oraz Miasta Świebodzice dla uczestników projektu „Akademia rozwoju”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że od 30 stycznia 2019 roku rozpoczyna się kolejna forma wsparcia dla uczestników projektu „Akademia rozwoju” – indywidualne korepetycje z języka angielskiego dla dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnej  pieczy zastępczej na terenie Miasta i Gminy Strzegom oraz Miasta Świebodzice.
 

Osoba prowadząca: Pani Monika Luberska


Terminy, godziny i miejsce realizacji wsparcia:  zamieszczone w szczegółowym harmonogramie udzielenia wsparcia i działań w projekcie – HARMONOGRAMY

GraduatON

GraduatON

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na zadanie: "Prowadzenie indywidualnej i/lub rodzinnej terapii psychologicznej dla uczestników projektu "Akademia rozwoju" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020" rozstrzygniętego w dniu 18.01.2019r. wybrana została najkorzystniejsz oferta nr 2 wykonawcy:

Pełna treść informacji (plik PDF, 159KB)

 

Indywidualne korepetycje z języka niemieckiego na terenie powiatu świdnickiego dla uczestników projektu „Akademia rozwoju”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że od stycznia 2019 roku rozpoczęła się kolejna forma wsparcia dla uczestników projektu „Akademia rozwoju” – indywidualne korepetycje z języka niemieckiego dla dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu świdnickiego.

Osoba prowadząca: Pani Jolanta Sajdak

Terminy, godziny i miejsce realizacji wsparcia: zamieszczone w szczegółowym harmonogramie udzielenia wsparcia i działań w projekcie – HARMONOGRAMY

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl