Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 listopada br. Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Zespół do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej będzie czynny do godziny 14:00. Wcześniej zaplanowane telefoniczne konsultacje nie ulegają zmianie.

Z uwagi na aktualnie obowiązujące zasady i ograniczenia związane z pandemią COVID-19, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy jako realizator projektu ,,Akademia rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD na lata 2014-2020 informuje, że do 22 listopada br. zawiesza realizację grupowych form wsparcia realizowanych w ramach projektu.

Nowe zasady bezpieczeństwa:

Edukacja, Kultura, Sport

 • Klasy 1-3 w szkołach podstawowych - nauka zdalna od 9 listopada do 29 listopada
 • Przedłużenie nauki zdalnej w klasach 4-8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych do 29 listopada
 • Szkoły wyższe i ponadpodstawowe w trybie zdalnym
 • Wydarzenia sportowe bez udziału publiczności
 • Zawieszona działalność basenów, aquaparków, siłowni

Życie społeczne

 • Zamknięte placówki kultury - Teatry, kina, muzea, galerie sztuki, domy kultury, ogniska muzyczne etc. do 29 listopada
 • Kościoły - 1 os/15m2 do 29 listopada
 • W godzinach 8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku przemieszczanie się osób do 16 r.ż. pod opieką dorosłego
 • Ograniczenie zgromadzeń publicznych do max. 5 osób
 • Zakaz organizowania spotkań i imprez
 • Zalecenie ograniczenia przemieszczania się osób 70+ (z wyjątkiem obowiązków zawodowych i zaspokajania niezbędnych potrzeb życia codziennego oraz sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych)

Gospodarka

 • Zamknięcie sklepów w galeriach handlowych (otwarte pozostają sklepy: z artykułami spożywczymi, kosmetycznymi, toaletowymi oraz środkami czystości, wyrobami medycznymi i farmaceutycznymi, artykułami remontowo-budowlanymi, artykułami dla zwierząt, prasą oraz usługi)
 • Pozostały handel: w sklepach do 100 m2 - 1os/10m2, a sklepach powyżej 100m2 - 1os/15m2 do 29 listopada
 • Hotele dostępne tylko dla gości przebywających w podróży służbowej. do 29 listopada
 • Zawieszenie działalności sanatoriów
 • Zakaz działalności stacjonarnej lokali gastronomicznych (jedynie na wynos i dowóz)
 • W transporcie publicznym zajętych 50% miejsc siedzących lub 30% wszystkich