Celem głównym pilotażowego programu "Aktywny samorząd", do realizacji którego w 2012 roku przystąpił Powiat Świdnicki, jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach programu osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z różnych form wsparcia, m.in.: z pomocy w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, pomocy w uzyskaniu prawa jazdy, pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości), pomocy w zapewnieniu opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką oraz pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej.

Podstawą ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie stosownego wniosku wraz z wymaganym kompletem dokumentów oraz spełnianie wymogów uprawniających do uczestnictwa w programie.

Aktywny samorząd - zasady programu

Aktywny samorząd - druki wniosków na rok 2021