Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronowirusa (wywołującą COVID-19), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy jako realizator projektu ,,Akademia rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD na lata 2014-2020 informuje, że do 26 kwietnia br. zawiesza realizację wszystkich zajęć grupowych, a spotkania indywidualne ogranicza do niezbędnego minimum.