Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż konkurs na stanowisko psychologa nie został rozstrzygnięty z uwagi na brak ofert konkursowych spełniających wymagania formalne ogłoszenia o naborze.

Pełna treść informacji (plik PDF, 22KB)