Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że w ramach projektu „Akademia rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD na lata 2014-2020 realizowana jest terapia EEG Biofeedback w wymiarze 1.100 godzin dla dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu świdnickiego.

Aby skorzystać z usług terapii EEG Biofeedback należy skontaktować się bezpośrednio z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej.

CO TO JEST BIOFEEDBACK?

EEG Biofeedback to nieinwazyjna, bezbolesna technika treningu mózgu. Metoda ta powstała w latach 60-tych ubiegłego wieku, w ośrodku szkoleniowym NASA. Była ona wykorzystywana podczas szkolenia pilotów i astronautów, a uznano ją za czynnik eliminujący negatywny wpływ stresu na ich psychikę i jakość wykonywania zadań. Biofeedback czyli biologiczne sprzężenie zwrotne polega na dostarczeniu człowiekowi informacji zwrotnej (feedback) o zmianach jego stanu fizjologicznego. Dzięki sprzężeniu zwrotnemu, pacjent wie, kiedy wzrasta aktywność jego mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, a kiedy dominują niepożądane pasma. Pozwala to nauczyć się reakcji własnego mózgu, a dzięki temu tak zmodyfikować jego pracę, aby funkcjonował efektywnie. Podstawą terapii jest wykorzystywanie „plastyczności mózgu”, polegającej na zdolnościach komórek nerwowych mózgu do trwałych przekształceń funkcjonalnych. Jest to rodzaj terapii, dzięki której pacjent w sposób świadomy, uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak by mózg pracował wydajniej i szybciej.

Terapia EEG Biofeedback jest skuteczna w przypadkach:

  • problemów szkolnych (zwłaszcza typu dyslektycznego, dysgraficznego, dysortograficznego);
  • nadpobudliwości psychoruchowej /ADHD,ADD/
  • zaburzeń uwagi, pamięci i koncentracji;
  • zaburzeń zachowania;
  • niskiej odporności na stres;
  • zaburzeń snu;
  • stanów lękowych, depresji;
  • problemów logopedycznych.

CO DAJE TERAPIA?

Terapia zwiększa możliwości intelektualne i usprawnia procesy poznawcze, poprawia efektywność pracy, ułatwia uzyskanie równowagi psychicznej i wyciszenia, poprawia samopoczucie, zwiększa odporność na stres, wpływa pozytywnie na ogólne funkcjonowanie człowieka.

Zapraszamy i zachęcamy do udziału :)