Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że w dniu 24 listopada br. rozpocznie się kolejna forma wsparcia dla uczestników projektu „Akademia rozwoju” - warsztaty teatralne w zakresie kompetencji i umiejętności społecznych dla dzieci poniżej 15 lat przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Warsztaty teatralne podzielone zostały na dwie grupy wiekowe, każda będzie trwała 2 godziny zegarowe i będzie odbywać się raz w miesiącu w soboty:

- I grupa- dzieci młodsze (7- 10 lat), godz 10.00-12.00

- II grupa- dzieci starsze (11-15 lat), godz. 12.30-14.30

Osobą prowadzącą zajęcia będzie Pani Paulina Walendowska - aktorka, lalkarka, pedagog. Zajęcia realizowane będą w oparciu o metodę dydaktyczno-wychowawczą zwaną dramą

Miejscem prowadzenia zajęć będzie: Centrum Rozwoju Osobowego „RENESANS” w Świdnicy, przy ul. Ofiar Oświęcimskich 15, SALA CLASSIC.   

Harmonogram zajęć:

ROK 2018: 24.11.2018 r., 15.12.2018 r.

ROK 2019: 19.01.2019 r., 16.02.2019 r., 30.03.2019 r., 27.04.2019 r., 18.05.2019 r., 29.06.2019 r., 31.08.2019 r., 28.09.2019 r., 26.10.2019 r., 30.11.2019 r., 14.12.2019 r.

ROK 2020: 25.01.2020 r., 29.02.2020 r., 28.03.2020 r., 25.04.2020 r., 30.05.2020 r., 27.06.2020 r., 29.08.2020 r., 26.09.2020 r., 31.10.2020 r., 28.11.2020 r.