Zarząd Powiatu w Świdnicy ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej finansowanego w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021" z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 289KB)

Zarząd Powiatu w Świdnicy ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością pn. "Przeprowadzenie na terenie powiatu świdnickiego w 2021r. działań treningowych zmierzających do usamodzielniania osób niepełnosprawnych intelektualnie"

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 289KB)

Z dniem 1 lipca 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych  rozpoczął realizację programu „Dobry start”. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Rady  Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021 r., poz. 1092) rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz dyrektorzy placówek opiekuńczo – wychowawczych składają wnioski o świadczenie dobry start do ZUS.

W celu uzyskania świadczenia dobry start na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej,  ww. osoby zobowiązane są dołączyć do wniosku o świadczenie dobry start , zaświadczenie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo – wychowawczej wraz z datą umieszczenia, wydane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Osoby sprawujące pieczę zastępczą, wnioski o świadczenie dobry start składają wyłącznie drogą elektroniczną poprzez portal PUE ZUS. W celu ułatwienia składania wniosków ZUS przygotował instrukcje jak należy złożyć wniosek o świadczenie dobry start:

  1. Instrukcja dla dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej,
  2. Instrukcja dla opiekuna (dotyczy m.in. rodziców zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka),
  3. Jak dosłać załączniki do wysłanego wniosku o świadczenie dobry start,
  4. Jak sprawdzić szczegóły wniosków o świadczenie dobry start.

Instrukcje są dostępne na stronie internetowej ZUS pod linkiem https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że w celu otrzymania zaświadczenia należy złożyć wniosek o jego wydanie. W przypadku rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka powyższy wniosek powinien zawierać nazwiska dzieci i osób pełnoletnich przebywających w pieczy zastępczej na które przysługuje świadczenie dobry start.

Zarząd Powiatu w Świdnicy ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej finansowanego w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021" z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 870KB)

1 lipca br. rozpoczął się nabór wniosków do tegorocznej edycji programu „Dobry start”. To 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego uczącego się dziecka.

UWAGA! Wnioski o świadczenie można składać od tego roku tylko w formie elektronicznej, a obsługą całego procesu zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek online można złożyć:

  • przez bankowość elektroniczną,
  • portal Emp@tia,
  • PUE ZUS.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do 24 roku życia.

Wnioski w ramach programu „Dobry start” można składać do 30 listopada br. Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to środki trafią do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start” (Dz. U. z 2021 r., poz. 1092)

Wojewoda Dolnośląski informuje, iż od dnia 28 września 2021 r. w województwie dolnośląskim realizowany będzie proces przejmowania przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu (CPR) obsługi wywołań kierowanych na numer alarmowy Państwowej Straży Pożarnej 998. Od ww. dnia połączenia będą obsługiwane przez operatorów alarmowych w CPR.

Szczegółowa informacja dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/web/mswia/numer-alarmowy-998-bedzie-przelaczony-do-centrow-powiadamiania-ratunkowego