Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy niniejszym informuje, że ulega zmianie termin ogłoszenia zwycięzców Amatorskiego Konkursu Fotograficznego pt. „Uchwycić piękno wiosennej przyrody” dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej na ternie powiatu świdnickiego. Zwycięzcy konkursu ogłoszeni zostaną do dnia 21 maja 2021 r. na stronie internetowej Organizatora www.pcpr.swidnica.pl

Nadal trwają prace Komisji Konkursowej, oceniającej przesłane zdjęcia przez uczestników konkursu, ogłoszonego w dniu 27 kwietnia 2021 r. Komisja została powołana Zarządzeniem Nr 14/2021 z dnia 11 maja 2021 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w Świdnicy.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA NADESŁANE FOTOGRAFIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ogłasza o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej p.n. "Prowadzenie na terenie powiatu świdnickiego placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 roku"

Plik z treścią ogłoszenia (plik PDF, 168KB)

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 12 /2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ogłaszamy amatorki konkurs fotograficzny dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej na terenie powiatu świdnickiego pn. „Uchwycić piękno wiosennej przyrody”. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży  w wieku 8-16 lat, przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Każdy uczestnik może przesłać 1 zdjęcie, na adres e -mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 7 maja 2021 r. do godz. 15:00. Przewidujemy nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia. Szczegóły konkursu reguluje Regulamin.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Zarząd Powiatu w Świdnicy informuje, że została złożona oferta na realizację zadania publicznego pn. ,,Prowadzenie badań psychologicznych i wydanie stosownych opinii u kandydatów ubiegających się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka lub placówki opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego oraz badań psychologicznych u funkcjonujących już rodzin zastępczych na terenie powiatu świdnickiego". Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 3 maja 2021 r. do  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ul. Wałbrzyska 15 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego (korekta), plik PDF, 199KB

Zarząd Powiatu w Świdnicy ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej pod nazwą: prowadzenie na terenie powiatu świdnickiego placówki opiekuńczo wychowawczej typu rodzinnego w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r.

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 266KB)

Informacja o wyborze oferty (plik PDF, 80KB) dot. postępowania o udzielenie zamówienia w przedmiocie "Malowanie siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z uwzględnieniem pomieszczeń po Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej".