Informacja z otwarcia ofert (plik PDF, 80KB) dot. postępowania o udzielenie zamówienia w przedmiocie "Malowanie siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z uwzględnieniem pomieszczeń po Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej".

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje o wystawionym na platformie zakupowej postępowaniu pn. „Malowanie siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z uwzględnieniem pomieszczeń po Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej"

Odnośnik do platformy z opublikowanym postępowaniem : https://platformazakupowa.pl/transakcja/439124

Informujemy, iż specjaliści Ośrodka Interwencji Kryzysowej wznawiają bezpośrednie poradnictwo. Obecnie można korzystać z pomocy prawnej oraz psychologicznej. W celu umówienia się na konsultacje prosimy o kontakt pod nr tel.: 74 856 58 15

Zarząd Powiatu w Świdnicy ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ,,Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Świdnickiego na lata 2021-2026”

Pełna treść informacji (plik PDF, 152KB)

Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla Powiatu Świdnickiego na lata 2021-2026 (plik PDF, 3MB)